VKLJUČEVANJE DATOTEK

Kadar želimo v HTML dokument vključiti druge datoteke, pa naj bodo to druge spletne strani, slike,
zvočne datoteke ali kaj drugega, moramo v HTML dokumentu opredeliti, kje je vir te datoteke.

Pri delanju povezav do drugih spletnih strani uporabimo atribut "href", pri vključevanju drugih vrst datotek pa običajno atribut "src". V atributu lahko navedemo:
- absolutno pot - spletno mesto, kjer se željena datoteka nahaja oz. celotna pot do lokalne datoteke,
- relativno pot - mesto znotraj direktorija našega spletnega mesta, kjer se nahaja datoteka,
relativno do trenutnega mesta HTML dokumenta.

Absolutne poti

http://website.com/assets/image.jpg Slika se ne nahaja na našem spletnem mestu,
HTML dokument mora sliko pridobiti s tujega spletnega mesta.

/assets/image.jpg HTML dokument mora sliko iskati v mapi "assets",
ki se nahaja v korenski mapi spletnega mesta.


Relativne poti

image.jpg slika se nahaja v isti mapi kot HTML dokument, ki do nje dostopa.

./image.jpg slika se nahaja v isti mapi kot HTML dokument, ki do nje dostopa.

assets/image.jpg slika se nahaja v mapi "assets", ki je v isti mapi.
kot HTML dokument, ki do nje dostopa.

../assets/image.jpg slika se nahaja v mapi "assets". HTML dokument, ki dostopa do slike, mora od
mesta, kjer se nahaja, navigirati eno mapo višje in nato v "assets", da najde sliko.

../../image.jpg HTML dokument, ki dostopa do slike, mora od
mesta, kjer se nahaja, navigirati dve mapi višje, da najde sliko.

../../assets/image.jpg HTML dokument, ki dostopa do slike, mora od
mesta, kjer se nahaja, navigirati dve mapi višje in nato v "assets", da najde sliko.

https://www.youtube.com/watch?v=ephId3mYu9o Naslednja stran.